?>

کوردستانی عێراق و قوماری دۆڕاوی حوکمی بنەماڵە

هەرێمی کوردستان نیشتمانێکی جوانە بە خەڵکانێکی خوێنگەرم و ئازا کە هەردەم ڕووداوی نەخوازراوی تێدا بینراوە.بووچونه که ت بنیره

پوستی ئلکتروونی ئیوه بلاونابیته.فیلده زه روریه کان به * نیشاندراون

*